อบรม SAR ONLINE

ประกาศล่าสุด

  •   การอบรมการการกรอกข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดจำนวน 5 รุ่น ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1