ข้อมูลบุคลากรและภารกิจที่ได้รับผิดชอบ

ดร.กาญจนา อัลฟ์ทเบิร์ก
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ